• foto1.jpg
 • foto2.jpg
 • foto3.jpg
 1. Iedere speler is te allen tijde verplicht een baan af te hangen (ongeacht of banen bezet zijn) alvorens te gaan spelen, met uitzondering van de periode, dat men les krijgt van een door de vereniging aangestelde trainer. Onder afhangen wordt verstaan, het reserveren en bevestigen van een tennisbaan door minimaal 2 personen met een geldige ledenpas en/of introductiepas via het KNLTB Afhangbord in de hal van het clubhuis. De spelers dienen daarbij op het park aanwezig te zijn (zie ook artikel 7)

 2. Als een baan niet bespeeld wordt, oftewel vrij ligt, dan vangt elke 5 minuten een nieuwe speelperiode aan. Voor het afhangen van een baan door 2 of 3 spelers, geldt een minimale speelperiode van 30 minuten. Wanneer 4 spelers afhangen, een zogenaamd dubbel, dan geldt een minimale speelperiode van 45 minuten. De kloktijd die aangegeven wordt op het KNLTB Afhangbord is de bindende tijdsindicator.

 3. Bij het afhangen dienen de spelers rekening te houden met het voor die dag geldende baanschema, dat te vinden is in het KNLTB Afhangbord. Het KNLTB Afhangbord zal automatisch de eerstvolgende baan en tijd selecteren waarop kan worden afgehangen.

 4. Jeugd t/m 14 jaar mag afhangen t/m 19:00uur. Jeugd ( a junioren) van 14 t/m 17 jaar, mogen alleen afhangen op baan 4 van t/m 21:00uur. 

 5. Indien een bespeelde baan na een speelperiode niet is afgeschreven, mag men doorspelen. Nadat men is afgeschreven, mag men op een andere vrije baan van een andere categorie doorspelen. Voor de zekerheid is aan te raden om opnieuw af te hangen om discussies te voorkomen.

 6. Men dient persoonlijk af te schrijven door het gebruik van de ledenpas in het KNLTB Afhangbord. Het is niet toegestaan voor iemand af te hangen, die zich niet op het tennispark bevindt. Iemand die heeft afgehangen dient op het tennispark aanwezig te blijven, zo niet, dan vervalt de afgeschreven periode.

 7. Indien men tennisles heeft, mag pas na afloop van de lesperiode worden afgehangen via het KNLTB Afhangbord.

 8. Competitiespelers mogen op de dag van een thuiswedstrijd geen banen afhangen, tenzij er banen onbespeeld zijn. Op de betreffende dag kunnen competitiespelers dus geen recreanten afschrijven.

 9. Men is verplicht na het spelen de baan volledig te slepen en het sleepnet daarna neer te leggen bij de bordjes "Sleepnet hier".

 10. Men is verplicht te spelen op voor gravel geschikt schoeisel, terwijl ook het dragen van gepaste tenniskleding op prijs gesteld wordt.

 11. Bij regen dient men de banen direct te slepen en te verlaten.  Indien geen geautoriseerde personen aanwezig zijn, dient men met spelen te wachten tot de banen droog zijn. Het spelen op banen waarop zich plassen bevinden is niet toegestaan. N.B. Het niet navolgen van deze richtlijnen kan schade tot gevolg hebben waarvoor leden persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld!

 12. Het bestuur is gerechtigd de banen voor speciale doeleinden te reserveren.

 13. Alle leden zijn verplicht zich te houden aan dit reglement en dienen tevens toe te zien op naleving ervan.