• foto1.jpg
  • foto2.jpg
  • foto3.jpg

Ook voor onze vereniging is er weer de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de najaarscompetitie. Er zijn 7 speeldagen, zie bijlage speeldata najaar 2017.
Er zijn meerdere inschrijfmogelijkheden. 
Maar onze vereniging stelt alleen de zaterdag en de zondag beschikbaar.
En daarnaast, door de week, alleen als het overdag is – ochtend en middag.
Dus…. Niet de avonden door de week!!!
Bekijk de inschrijfmogelijkheden op de andere bijlagen

Ploeggemiddelde
Deze keer heb ik beslist de namen en de bondsnummers nodig van het hele team.
Op basis hiervan dient een ploeg dus te worden ingeschreven in een bepaalde klasse.
Als je een team inschrijft, denk er dan ook aan dat je genoeg reserve spelers hebt, zij moeten ook op de lijst staan om tot het juiste ploeggemiddelde te komen!!
Een team terugtrekken kost geld!!!

Schrijf je in voor 21 mei dan heb ik nog de tijd om de teamindelingen te maken en alles bij de bond aan te melden. De sluitingsdatum bij de KNLTB is 1 juni. 
Bij teveel aanmeldingen beslist de Technische Commissie in overleg met het Bestuur.
Je kan je alleen aanmelden via het inschrijfformulier

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt per ploeg €36,68 = € 36,70. De kosten van de ballen komen er dan nog bij. Inschrijfmogelijkheden: zie de bijlagen.

Compact spelen
Geef op het inschrijfformulier aan of je team compact spelen wil. Ook nu weer geldt de meeste stemmen gelden!!!!!

Documenten

Mocht je nog verdere vragen hebben, stuur me een mailtje.

Met vriendelijke groet
Namens de Technische Commissie
Ans Straathof
Harry Dautzenberg