• foto1.jpg
  • foto2.jpg
  • foto3.jpg

Na bijna anderhalf jaar vergaderen (27x) met de gemeente, Vibu Projectontwikkeling en S.V. Kickers ’69, is ons gezamenlijk plan "Leimuiden-West" gepresenteerd aan het college van burgemeester en wethouders en heeft het college haar toestemming gegeven om met dit project verder te gaan!

Dit betekent, zoals jullie in het persbericht van de gemeente Kaag & Braassem kunnen lezen, dat er contracten afgesloten kunnen worden tussen de projectontwikkelaar en de gemeente, afspraken gemaakt gaan worden (op korte termijn) met de verenigingen en het concept bestemmingsplan kan worden geschreven. Het plan ziet er dus zeer positief uit en gaan wij er vanuit dat het plan door zal gaan.

Wanneer het één en ander opgestart gaat worden hangt nog af van een aantal factoren. De verwachting is dat het bestemmingsplan zo rond september klaar zal zijn en ingediend kan worden, uiteraard na overleg met alle partijen. Onze verwachting is, als alles "achter de rug is", dat wij ergens in 2017 een start kunnen maken met de aanzet van het project, als alles positief verloopt.

Uiteraard zullen wij, als het één en ander definitief is, de leden tijdens een buitengewone ALV het plan ter goedkeuring voorleggen.

Al met al, heel goed nieuws en is onze inzet niet voor niets geweest. Daarnaast is het heel fijn dat wij nu eindelijk meer openheid van zaken aan jullie kunnen geven.

Het bestuur van TV Leimuiden

Bijlagen: