• foto1.jpg
 • foto2.jpg
 • foto3.jpg

Alle leden van Tennisvereniging Leimuiden zijn door het bestuur van harte uitgenodigd om op woensdag 29 januari 2014 om 20:00 de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij te wonen in ons clubgebouw aan de Beukenlaan.

Noteer deze datum en tijd meteen in uw agenda!

Er is ook weer een nieuwe Inside uitgekomen. Deze editie staat uiteraard in het teken van de Algemene Ledenvergadering en de diverse jaarverslagen.

Inhoudsopgave: 

 • Van uw redacteur……… 
 • Agenda Algemene Ledenvergadering 
 • Verslag van de Algemene Ledenvergadering 19 december 2012 
 • Jaarverslag van het Secretariaat van Tennisvereniging Leimuiden over het jaar 2013 
 • Jaarverslag activiteitencommissie 2013 
 • Jaarverslag van de Technische Commissie 2013 
 • Verslag Open Toernooi 
 • Verslag sponsorcommissie 
 • Van de ledenadministratie 
 • Jaarverslag Jeugdcommissie 2013

De Inside is als pdf-bestand van onze website te downloaden en wel van de volgende pagina: http://www.tvleimuiden.nl/informatie/inside